• slayt
Duyurular
Antalya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 18,3702   18,4033
EURO 17,9431   17,9755
       
Özlü Sözler
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 9
Dün: 93
Toplam: 25145
Vakıf Üye Yönetmeliği


  KARAR METNİ

Vakıf Mütevelli Heyetimiz toplanarak Vakıf Üyesi Olacakların İş ve İşlemlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesine Dair Yönetmeliği’nin aşağıdaki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Karar Tarihi           : 29.05.2022

Yayınlanma Tarihi : 30.05.2022 

                                VAKIF ÜYESİ OLACAKLARIN İŞ VE İŞLEMLERİNİN

                         DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

                                                           BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                   GİRİŞ

MADDE – 1. AMAÇ

Bu Yönetmelik kısa adı JANVAK olan , Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı, Vakıf Üyeliği ile ilgili tüm iş ve işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve nasıl yürütülmesine gerektiğine dair Meri Mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak işlemleri düzenler.

MADDE – 2. DAYANAK

Bu Yönetmelik; Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı Senedinin; ‘’Vakıf Üyeliği’’ başlıklı 12’inci maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir.

MADDE -3. TANIMLAR

Bu Yönetmelikte geçen;

JANVAK: Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı’nı,

Mütevelli Heyeti: Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfı Resmi senediyle belirlenen Vakıf Kurucu üyeleri ile tabii üyelerinden oluşan heyeti,

Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyeti tarafından üyeleri arasından iki (5) yıl için seçilen kurulu,

Temsilci;  Yönetim Kurulu Kararı ile JANVAK’ı Temsilen;  Yurtiçinde veya Yurtdışında kurulmuş olan, Vakıf Senedi ve Yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına bağlı olarak çalışan, yetki ve sorumluluk verilmiş, atanmış kişiyi,

Temsilcilik/Başkanlık:  Yönetim Kurulu Tarafından yetki ve sorumluluk verilerek atanmış Temsilci tarafından Yurtiçi veya Yurtdışında, Vakıf Hizmetlerinin yürütülmekte olduğu resmi adresi (Binasını, Ofislerini, Bürolarını,)

Tabii Üye:  Görevde iken Şehit olan Jandarma veya Emniyet Mensubu veya Güvenlik Korucularının birinci derece yakınları (Şehidin Annesi, Babası, Kardeşleri, Eşi ve Çocukları), Sınıf ve kuvvet ayrımı olmaksızın bu vatan için Şehit olmuş bütün kahramanlarımızın birinci derece yakınları ve kahraman gazilerimiz ile birinci derece yakınları ( Annesi, Babası, Eşi ve Çocukları) 

Üye: Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış emekli, malül, gazi veya müstafi olmuş veya halen görev yapmakta olan bütün Jandarma Mensupları, Emniyet Mensupları, Güvenlik Korucuları ve bunların birinci derece akrabaları    (Annesi, Babası, Kardeşleri, Eşi ve Evlatları),  

Onursal Üye: Tabii üyeler haricindeJANVAK’a üstün gayret ile maddi veya manevi yardımda bulunanlar arasından Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyeliği uygun görülen kişileri,

Fahri Üye: JANVAK’a maddi veya manevi yardımda bulunanlar arasından gerekli işlemleri sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyeliği uygun görülen kişileri,

Gönüllü Üye : Hiçbir bedel veya karşılık beklemeksizin JANVAK’ta ve yapılacak olan çalışma ve faaliyetlerde kendi rızası ile görev almak isteyen kişileri,

Vakıf Üye Aidatı / Ödenti: JANVAK’a üye olanların, Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ve her ay için ödenmesi gereken üye aidat para miktarını,  

Üyeliğe Giriş Katılım Payı: Üyenin JANVAK’a üye olur iken ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği,  bir defaya mahsus yapacağı toplu ödemeyi, İfade eder.

 

                                                            İKİNCİ BÖLÜM

                                                            VAKIF ÜYELİĞİ

 

MADDE - 4. VAKIF ÜYESİ OLABİLECEKLER.

 1. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Personeli veya Güvenlik Korucusu iken görevinin etkisi, tesiri ve sebebiyle Şehit olan Mensuplarımızın birinci (1.) derece yakınları ile yaralanmaları sonucu Vazife Malulü / Gazi olan Mensuplarımız ile birinci (1.) derece yakınları, Vakfın tabii üyeleridir.
 2. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Personeli veya Güvenlik Korucularımız ile birinci (1.) derece yakınları öncelikli olarak Vakfımıza üye olabilir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, okur, yazar, Meri Mevzuat Hükümleri başta olmak üzere; Türk Medeni Kanununa göre kısıtlı/yasaklı olmayan, Devletimizin, Milletimizin birliğine, Vatanın Bölünmez bütünlüğüne inanan her Türk Vatandaşı JANVAK’a üye olmak üzere başvuruda bulunabilir.     
 4. Tüm üye adayları için; Devletimizin, Milletimizin aleyhine ve Vatanın Bölünmez bütünlüğüne karşı, Terör kapsamında her türlü işlenen suç ile Kaçakçılık, Organize, Mali Suçlar,  Ağır Ceza,  Uyuşturucu Uyarıcı maddeler, yüz kızartıcı suçlar, (vb. gibi) suçlardan hüküm giyenlerin (taksirli suçlar haricinde)  müracaatları kabul edilmez.  Sehven kabul edilmiş olsa dahi üyelikleri derhal sonlandırılır.  

Madde 4. 1 – Jandarma ve Emniyet Teşkilatı Mensupları ve Birinci derece yakınları

 1. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensubu veya Güvenlik Korucusu iken görevinden dolayı,  görevinin etkisi, tesiri ve sebebiyle ile Şehit olanların birinci derece yakınları ve Gazi olanların kendileri ve birinci derece yakınları Vakfın tabii üyesidir.
 2. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensubu veya Güvenlik Korucusu iken görev haricinde hayatını kaybeden  Mensuplarımızın birinci derece yakınları, Jandarma veya Emniyet Teşkilatı veya Güvenlik Korucusu Mensubu olarak emekli olan personelin kendisi ile birinci derece yakınları, Jandarma veya Emniyet Teşkilatı veya Güvenlik Korucusu kadrolarında görevlerine devam eden personel ve birinci derece yakını kendi istekleri halinde Tabii üyelerde olduğu gibi  üye kaydını yaptırabilir.

Madde 4. 2 – Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayanlar

 1. Kendi istekleri ile JANVAK Genel Merkezine ve Temsilciliklerine yazılı dilekçeleri ile üye olabilmek için müracaat edenlerden, Vakıf Yönetim Kurulunca Vakfa katkısı ve faydası dokunabileceği değerlendirilen, toplum içerisinde belirli konum ve kariyere sahip, Meri Mevzuat hükümlerine göre yasal olarak herhangi bir kısıtlama durumu bulunmayan kişiler, JANVAK’a, Fahri üye olabilirler.
 2. Üstün gayret ve katkı ile maddi veya manevi yardımda bulunan, toplum içerisinde belirli konum ve kariyere sahip, Meri Mevzuat hükümlerine göre yasal olarak herhangi bir kısıtlama durumu bulunmayan kişi ya da kişiler, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığınca Onursal üye olarak kabul edilebilir. 
 3. Kendi istekleri ile JANVAK Genel Merkezine ve Temsilciliklerine yazılı dilekçeleri ile Gönüllü üye olabilmek için müracaat edenlerden vakıf yönetim kurulunca vakfa  faydası dokunabileceği değerlendirilen, Meri Mevzuat hükümlerine göre yasal olarak herhangi bir kısıtlama durumu bulunmayan kişiler, JANVAK’a, Gönüllü  üye olabilirler.

Madde 5- ÜYE OLMA USUL ve ESASLARI

Madde 5. 1 - Üyelik Müracaat Usulü

 1. JANVAK’a üye olmak isteyenler; müracaatlarını JANVAK Genel Merkezine veya JANVAK Temsilciliklerine ya da JANVAK resmi web sitesi üzerinden (online başvuru ile) yapabilir. Bu yönetmelik ekinde bulunan (ek1) Müracaat Formunu ve (ek2) Üyelik Giriş Beyannamesini doldurur ve imzalar. JANVAK resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapanlar ise online başvuru sonrası bu evrakların yazıcı ile çıktısını alıp imzalayarak JANVAK Genel Merkezine posta veya kargo ile gönderir.
 2. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensupları veya Güvenlik Korucuları ve birinci derece yakınlarından, kendilerinin yasal durumunu belirten belgeler, dosyalarına konulmak üzere talep edilir.
 3. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayanlar için güncel haliyle, (vukuatlı, detaylı olacak şekilde) Adli Sicil Kaydı, Yerleşim belgesi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, iki(2) adet Vesikalık resim gerekli işlemler yapılmak üzere talep edilir.
 4. Fahri ve Onursal üye adayı ve Gönüllü Üyeler den (vukuatlı, detaylı olacak şekilde) Adli Sicil Kaydı, Yerleşim belgesi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, iki(2) adet Vesikalık resim gerekli işlemler yapılmak üzere talep edilir
 5. Şehit aileleri ve Gazilerimiz ile birinci derece yakınları ve Gönüllü üyeler hariç, Vakfımıza üye olmak isteyenler, JANVAK Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından o yıl için belirlenmiş üyeliğe giriş katılım payı ile aylık üye aidatını, yıllık defaten olacak şekilde JANVAK resmi banka hesabına veya Makbuz karşılığı JANVAK’a nakden yatırır. Yatırmış olduğuna dair banka dekontu veya makbuz müracaat evraklarına eklenir. Üyeliği kabul edilmeyen müracaatçının ödemiş olduğu üyeliğe giriş katılım payı ile yıllık olarak ödemiş olduğu aidat bedeli, talep etmesi halinde onbeş (15) gün içerisinde banka havalesi ile üye adayının kendi hesabına iade edilir.
 6. Yönetim Kurulunca, istenilen belgeleri eksik olan üye adaylarının işlemleri, eksik belgeleri tamamlanıncaya kadar yürütülmez. Üye adayı, kabul edilebilir mücbir sebep dışında, eksik belgeleri en geç bir (1) ay içerisinde teslim etmez ise Yönetim Kurulu Başkanlığı üye adayını, üyelik müracaatından sarfınazar etmiş sayabilir. 
 7. Üyelik için müracaat edenlerin üyelikleri kabul edilinceye kadar, JANVAK’ın hiçbir hakkından faydalanamaz. Müracaatçı aday üyelik ismi ve ayrıcalıklarını kullanamaz.

Madde 5. 2 - Üyelik İşlemleri 

 1. JANVAK Genel Merkezine doğrudan yapılan başvurularda; Müracaat Formu ve talep edilen belgelerin tamamlanması sonrasında, üyelik kabul işlemleri JANVAK Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. JANVAK Genel Merkezi haricinde JANVAK Temsilciliklerine yapılan üyelik müracaatlarında; 
 1. JANVAK Temsilciliklerince Üye Müracaat Formu doldurularak, JANVAK Web Mail Programı üzerinden Genel Merkeze gönderilir. Bilahare müracaat dosyasının tamamı (müracaat formu, belge ve ıslak imzalı evrak) asılları posta veya kargo ile JANVAK Genel Başkanlığına gönderilir. Bu adayların üyelik kabul işlemleri belgelerinin tam olması Genel Merkeze ulaşmasına müteakip JANVAK Yönetim Kurulunca en geç bir (1) ay içerisinde, karara bağlanır.
 2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından üyeliğe kabul edilenler ile üyeliğe kabul edilmeyen üye adaylarına gerekli tebligat JANVAK Genel Başkanlığınca yapılır.
 3. Üyelik Başvurusu sonucu verilen karar tebligatın nasıl yapılacağına dair karar ve talimat Yönetim Kurulu Başkanınca verilir.
 4. Tebligat müracaat edenin beyan ettiği adresine yazılı olarak yapılabileceği gibi; müracaat edenin müracaatında bildirmiş olduğu, elektronik posta, sms vb. gibi elektronik ortam üzerinden de yapılabilir.

Madde 5. 3 - Üyeliğe Kabul Edilme ve Üyeliğin Başlaması

Üye adayının üyeliğe kabul edilmesi kendisine yazılı veya elektronik ortamdan veya elektronik posta yolu ile tebliğ edilmesine müteakip hukuken ve fiilen başlar.

MADDE 6 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6. 1- Aşağıda yazılı hallerde üyelik sona erer.

 1. Üyenin Vefat etmesi,
 2. Üyenin yazılı talebiyle Üyelikten ayrılmak istemesi,
 3. Üyenin takip eden dönemde Üyelik aidatını ödememesi,
 4. JANVAK’ın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışta bulunması,
 5. Üyenin; Taksirli Suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm giymesi,
 6. Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılması,
 7. Halinde üyelik sona erer.

Madde 6. 2 - Üyelikten Ayrılanların, Tekrar Üyeliğe Kabulü

 1. Madde-6. 1 ikinci (2.) fıkrasına göre; üyelikten kendi isteği ile ayrılanların yazılı müracaatlarıyla yeniden üye olmak üzere başvurularında; üyeliğe tekrar kabul edilme veya edilmeme kararı Yönetim Kurulu Başkanlığına aittir.
 2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tekrar üyeliği kabul etmesi durumunda; o yıla ait belirlemiş olan Üye Giriş Katılım payının, en az iki katından az olmamak üzere belirlenen giriş katkı payını ödemesi şartı aranır.
 3. Madde-6. 1 üçüncü (5.) fıkrasına göre üyelikleri sona erenlerin; Mahkeme kararı ile suçsuz oldukları tespit edilmesi durumunda mahkeme kararını JANVAK’a ibraz etmeleri halinde üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile yeniden başlayabilir.

Madde 6. 3 - İtiraz

Yukarıda yazılı Madde-6. 1 Maddesinin (6.) altıncı fıkrasına göre Yönetim Kurulu ile üyelikleri sonlandırılanların üyelikten çıkarılması kararının kendilerine tebliğ edilmesine müteakip otuz (30) gün içerisinde bu karara itiraz edebilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanlığınca durumu tekrar incelenir. Bu İnceleme sonucu müracaatının tekrar red edilmesi halinde verilen karar kati ve kesindir. Bu karar ilgiliye tebliğ edilir.

Madde 6. 4 - Üyeliği Sona Erenlerin Hakları

 1. Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlerin ödemiş oldukları üyeliğe giriş katılım payı ile üyelikleri boyunca ödemiş oldukları aidatlar/ödentiler veya kendi istekleri dâhilinde yapmış oldukları, ayni-nakdi her türlü bağış / bağışlar kendilerine geri ödenmez.
 2. JANVAK tarafından vakıf üyelerine tanınan her türlü imkân, destek ve yardımlardan faydalanamazlar.
 3. JANVAK tarafından verilen Vakıf Üye Kimlik Kartı var ise geri alınır.

MADDE 7 – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. JANVAK’ın tüm üyeleri; Jandarma Mensupları Şehit Gazi ve Aileleri Vakfını, her yerde, her zaman en iyi şekilde temsil etmekle mesuldür.
 2. Hiçbir üye; JANVAK adını ve Temsiliyetini,  kendisi veya üçüncü kişiler ya da özel kurum kuruluşlar adına,  menfaat ve çıkarları için kullanamaz, kullandırmaz. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Başkanlığı gerekli işlemlerini yapar. Gerekli hallerde suç duyurusunda bulunur.
 3. JANVAK Üyeleri; üyeliğe kabullerinde sadece bir kez ödenen üyeliğe giriş katılım payı ile aylık üye aidatlarını yıllık peşin olarak JANVAK’ın resmi banka hesabına yatırılır. Banka hesabına yatırılamaması halinde makbuz karşılığı JANVAK’a nakden ödenir.
 4. Üyelere, JANVAK’ a karşı yükümlü olduğu yıllık üye aidatını ödememesi halinde kendisine ödeme yapması için tebligat yapılarak otuz (30) gün süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin hakkında Yönetim Kurulu gerektiğinde üyelikten çıkarılma işlemlerini yapar.

MADDE 8 – ÜYELERİN HAKLARI- VAKIF HİZMETLERİNDEN ve İMKANLARINDAN YARARLANMA

Madde 8. 1 - Bu Yönetmeliğin 4. 1 Maddesinin, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı Mensupları ve birinci derece yakınları başlıklı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Şehitlerimizin birinci derece yakınları ile Gazilerimiz ve birinci derece yakınları Tabii üyeler; 

 1. JANVAK üyeliğe giriş katılım payı ile üye aidatı ödenti bedeli kesinlikle alınmaz.
 2. JANVAK tarafından düzenlenecek olan her türlü sosyal içerikli aktivitelerden ücretsiz olarak faydalanır.
 3. Talep etmeleri halinde; kendilerine yasal statülerinin de yazılı olduğu JANVAK’a ait Vakıf Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenir.
 4. Her türlü hukuki yardım imkânları sağlanır.
 5. Acil durum veya Mücbir sebeplerden dolayı zor durumda kalan bu statüye tabi Üyelerimize Vakıf İmkânları dâhilinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ayni-nakdi yardım yapılır.
 6. JANVAK’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan faydalanır.

Madde 8. 2 – Şehit Ailesi ve Gazi olmayan Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensupları ve birinci derece yakınları;

 1. JANVAK üyeliğe giriş katılım payı ile üye aidatı ödenti bedeli; her yıl Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir bedel olarak alınır.
 2. Bu belirlenen ödemelerin ne şekilde uygulanacağı ve yapılacağına dair işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür
 3. Talep etmeleri halinde; kendilerine yasal statülerinin de yazılı olduğu JANVAK’a ait Vakıf Tanıtma Kimlik Kartı düzenlenir.
 4. Her türlü hukuki yardım imkânları sağlanır.
 5. JANVAK’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan faydalanır

Madde- 8. 3. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensubu olmayan Fahri ve Onursal ve Gönüllü üyeler;

 1. Talep etmeleri halinde kendilerine JANVAK’a ait  (B tipi)   Vakıf Üyesi Tanıtma Kartı düzenlenir. Bu kartların geçerlilik süresi bir (1) yıldan fazla olamaz. Bu kart üyeliği devam ettiği sürece her yıl yenilenir. Vakıf Üyesi Tanıtma Kartı basım ücretinin üyeden talep edilmesi durumu, Yönetim Kurulu Başkanlığının kararına bağlıdır.
 2. JANVAK’ın kurduğu, kuracağı her türlü sosyal tesis ve imkânlardan indirimli olarak faydalanır.
 3. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen her türlü iktisadi veya idari çalışmalarda veya projelerde yer alabilir. Bu gibi projelerin veya çalışmaların nasıl ve ne şekilde olacağı ve diğer hususlar Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir.
 4. Üstün gayret ve katkı ile maddi veya manevi yardımda bulunan, Vakfımıza destek olan her bir Onursal üyeye tanınan haklar ve imkânlar farkındalık gösterebilir. Bu farkındalık, JANVAK’a yapılan katkı ve destekle orantılı bir şekilde Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından gözetilerek karara bağlanır.

 

                                                                    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                            ÜYELİĞE GİRİŞ KATILIM PAYI - ÜYE AİDATLARI / ÖDENTİLER

 

MADDE 9- ÜYELİĞE GİRİŞ KATILIM PAYI

JANVAK’a ilk defa üye olan üyelerden ilk girişlerinde katılım payı bir kez alınır. O yıla ait alınılacak katılım payı bedeli Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir ve JANVAK resmi web sitesinde ilan olunur.

MADDE 10 - ÜYE AİDATLARI

 1. Şehitlerimizin birinci derece yakınları ile Gazilerimiz ve birinci derece yakınlarından, Hiçbir şekilde Üye aidatı alınmaz.
 2. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı Mensupları veya Güvenlik Korucuları(emekli - çalışan) ve birinci derece yakınlarından üyeliğe giriş katılım payı ve aylık aidat alınır ve bu tutar her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yıllık olarak alınır.
 3. Fahri ve Onursal üyelerden aylık üye aidatları defaten ve nakden yıllık olarak alınır. Aylık üye aidat bedeli Yönetim Kurulu Başkanlığınca belirlenir. O yıla ait alınılacak üye aidat bedeli JANVAK resmi web sitesinde ilan olunur.
 4. Gönüllü üyelerden giriş katılım payı ve aidat alınmaz.
 5. JANVAK’a üstün gayret ile başarılı çalışmalar gösteren, destek olan üyenin ekonomik zorluk yaşaması durumunda bu hususu yazılı olarak bildirmesi şartıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığı bu talebi değerlendirerek, uygun görmesi halinde aidat ödemesini öteleyebilir, erteleyebilir. Bu erteleme/ öteleme altı (6) aydan fazla olamaz.

MADDE 12 – ARŞİV OLUŞTURULMASI

JANVAK Genel Başkanlığı tarafından her bir üye için dosya oluşturulur, bu dosyalar usulüne uygun arşivlenir.     

                       

                                                        BEŞİNCİ BÖLÜM

                                KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

 

MADDE 13 – ÜYE BİLGİLERİNİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİ

JANVAK kayıtlarında ve arşivinde bulunan tüm üye bilgileri (Yasaların yazılı olarak emrettiği hal ve durumlar haricinde) hiçbir kurum, kuruluş ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. 

 

                                                        ALTICI BÖLÜM

                                                      YÜRÜRLÜLÜK

 

MADDE 14- YÜRÜRLÜLÜK

Bu Yönetmelik Hükümleri Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile yürürlüğe girer. JANVAK resmi web sitesinde yayımlanır.

MADDE 14- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce JANVAK tarafından yapılmış olan üye ve üyelik iş ve işlemlerine dair tüm düzenleyici tüm işlemler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır.


Top